Volver

03/02/2014

Educació Sense Fronteres i l’Ajuntament de Sant Cugat promouen la participació política de la joventut a Guatemala

Jóvenes Guatemala SERJUS

El municipi vallesà ha cofinançat un projecte, coordinat per l'ONGD, per fomentar l’associacionisme juvenil i millorar la vida democrática al país centreamericà. La iniciativa ha permès formar Consells Municipals en diverses localitats per generar propostes de canvi social des de les pròpies organitzacions de joves.

Educació Sense Fronteres (ESF), amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ha portat a terme des de maig de 2011 el projecte “Empoderament i participació de la joventut: una estratègia de desenvolupament en comunitats indígenes de Guatemala” amb l’objectiu de donar suport a les associacions de joves de nou municipis guatemalencs per assolir la seva participació efectiva en la societat i contribuir així a millorar la vida democràtica del país. El projecte, que ara ha finalitzat, s’ha portat a terme conjuntament amb les organitzacions locals SERJUS (Servicios Jurídicos y Sociales) i la xarxa K'at Nab'l, i ha comptat amb finançament dels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès (55.304 €), Sabadell (13.407 €) i Màlaga (16.720 €), així com de l’Agència Andalusa de Cooperació (300.000€).

Guatemala és un país amb un elevat percentatge de població jove: 8,5 milions de guatemalencs, sobre una població total de 14,7 milions, són nens i joves de fins a 30 anys. Més de la meitat d'aquesta població viu en condicions de pobresa, especialment en l'entorn rural i indígena, un àmbit que històricament ha estat ignorat pels poders públics.

Aquestes dades donen una idea de la importància de la participació política de la joventut per defensar els seus drets i contribuir al desenvolupament de les seves societats. No obstant això, la població juvenil es troba davant de grans problemes per consolidar les seves estructures organitzatives i desenvolupar estratègies que permetin coordinar-se i sumar esforços amb vista a generar canvis socials. Els governs municipals tampoc compten en general amb polítiques definides per promoure la participació ciutadana.

Consells Municipals de la Joventut

L'actuació d'ESF en aquest àmbit s’ha centrat en afavorir iniciatives de participació i d'incidència política de la població juvenil indígena en nou municipis dels departaments de Quetzaltenango, Totonicapán i Sololá. En tots aquests municipis s’han dut a terme nombroses activitats de formació i sensibilització per estimular la participación dels joves i per generar consciència sobre la defensa dels propis drets, l'equitat de gènere, el medi ambient, l'educació sexual o la diversitat cultural, entre d'altres qüestions.

Gràcies a aquest treball, en cada localitat s’han constituït Consells Municipals de la Joventut, òrgans formats per representants de les organitzacions juvenils presents al municipi que, de manera col·lectiva i organitzada, generen propostes davant les autoritats locals -i també nacionals- en temes relacionats amb la joventut i demanen solucions a les seves necessitats. Per augmentar el seu grau d'influència, aquests Consells han establert les bases per a la creació d’una xarxa d'intercanvi d'experiències entre organitzacions juvenils i han establert aliances amb associacions d'altres àmbits.

En la creació d’aquests Consells, destaca el cas de Quetzaltenango, capital del departament homònim i segona ciutat de Guatemala amb 412.000 habitants, dels quals aproximadament el 52% són joves. Aquest consell, format per nois i noies de 17 a 30 anys (en una distribució equitativa per gèneres al 50%) ha estat reconegut pel govern municipal com a interlocutor vàlid en els processos participatius a l'hora de definir polítiques publiques i suposa una referencia de cara a les altres associacions de joves del país.