Volver

18/04/2012

A Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos súmase á CME

Aulas 3º Idade Vigo

As aulas da 3º Idade de Vigo e Santiago de Compostela traballarán nas súas aulas os materiais da Campaña Mundial pola Educación e participarán nos actos de centrais das cidades de Vigo e Santiago de Compostela.

A Campaña Mundial pola Educación en Galicia segue aumentando os apoios na Sociedade Galega para conseguir o obxectivo dunha Educación de Calidade para todos e todas as nenas e nenos do Mundo.

A Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos (ATEGAL) a través das súas aulas da 3º Idade das cidades de Santiago de Compostela e Vigo adhírese á campaña mundial pola educación traballando as unidades didácticas e os materiais da CME.

ATEGAL é unha entidade sen ánimo de lucro, colaboradora da Xunta de Galicia, na que están integradas ademais das xa mencionadas as aulas da 3º Idade da Coruña, Padrón, Ferrol, Ourense, Lugo, Vilalba e Monterroso.

Na cidade de Vigo traballarán a Campaña a través dos talleres de Memoria nos que entre todos e todas as alumnas e alumnos recordasen como foron os seus primeiros anos de educación e o complexo que era ter acceso á educación. Ademais teremos unha representación desta clase no acto central do próximo 25 de Abril no Colexio Apostol de Santiago.

En Santiago de Compostela o próximo 19 de abril realizarase un taller na aula da 3º Idade na que se traballarán diversas líneas da campaña. Ademais, ao igual que en Vigo, unha representación deste aula participará no acto central de Compostela que contará coa presenza do Conselleiro de Educación de Galicia.

Dende o equipo da Campaña Mundial pola Educación de Galicia queremos agradecer á Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos a súa participación e apoio á Campaña.

 

Comentarios - 1

  • 1 NniiVuHQlCaIonaZ 26-06-2012 - 07:28h

    Clericus:this is 2007. What happened to the new all raeching-out modernized newchurch? Why *isn't* there a mons trawling the net? Why aren't there web trained inquisitors visting parishes and dioceses worldwide looking for even the hint of the smell of the whiff heterodoxy / praxis in parish webpages and in parish bulletins posted on-line (a remarkable source of information).Why aren't there priests fishing in local secular media for any report of suspicious goings on from Alice Springs to Lands End? Why aren't there priests cross-checking parish and diocesan records, catholic organizations, with known subversive organizations?Why?Well, one reason is they'd be at it from now til the crack of doom with newchurch.I'll do the sodding job for nothing, well, not quite nothing...I don't need a Roman Collar and a pension, just get me some beer and a never ending supply of food from the subcontinent, I'll do it.I dare say so would you.