Volver

20/08/2012

ESF-Catalunya contribueix a l’avenç dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni

Foto taller ODM Casal dels Infants

Des de l’any 2010, Educació Sense Fronteras – Catalunya duu a terme el projecte “Pro/posa-te’ls”, una iniciativa per acostar als infants i joves de la ciutat de Barcelona els anomenats Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), un seguit de vuit fites a assolir abans del 2015 i establertes per Nacions Unides per avançar en un món més just i solidari.

 

El programa compta amb el finançament de l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) i de l’Ajuntament de Barcelona , a través de l’àmbit de Relacions Internacionals i Cooperació, i s’emmarca en el programa global “Pro/Póntelos”, que ESF ha realitzat a nivell estatal en diferents comunitats autònomes espanyoles.

“Pro/posa-te’ls” té per objectiu incidir en els infants, adolescents i joves barcelonins per què reflexionin sobre els problemes existents al món i prenguin conciencia del dret que tenen, en tant que ciutadans i ciutadanes, a canviar les coses i a exigir als governs i a la resta d’actors de l’agenda internacional el compliment dels ODM.

Això implica donar a conèixer aquests objectius i reflexionar sobre els mateixos: què signifiquen, quina és la seva situació a diferents parts del món, quin és el compromís de la societat i governs respecte el seu compliment, i com es pot actuar per assolir-los.

Més de 2500 joves beneficiaris

El programa, que finalitza a finals d’any, va dirigit a infants i joves d’entre 6 i 20 anys (s’estima que pot beneficiar directament més de 2600 joves), tot i que les línees de treball poden tenir un impacte en una franja d’edat fins els 25 anys i, de manera indirecta, sobre les famílies i la societat en general. El seu àmbit d’actuació se centra en l’educació no formal, per tal d’incidir sobretot en el temps de lleure dels nois i noies, a través d’espais com les associacions juvenils, la xarxa de biblioteques o la presència en actes que comptin amb un nombre elevat de joves, com poden ser concerts, festivals d’estiu o competicions esportives.

Un exemple d’això va ser la celebració l’estiu passat d’un concert de hip hop, en coordinació amb la Fundació Ribermúsica, on es va aprofitar per fer difusió dels ODM entre els centenars d’assistents.

També s’han realitzat tallers específics amb nens i nenes en centres associatius i entitats socials d’infants, així com en biblioteques públiques. Una exposició itinerant sobre els Objectius del Mil·lenni i l’edició d’una guia didàctica han estat altres de les iniciatives realitzades.

A més, ESF ha convocat un concurs de creació plàstica i literària per a nens i nenes d’entre 7 i 14 anys. Per participar, cal crear una redacció, una il·lustració o un conte inspirat en alguns dels vuit ODM, i enviar-lo a la seu d’ESF (av. Meridiana 32, 08018 Barcelona) abans de l’1 de novembre. Per poder consultar les bases, podeu fer clic en aquest enllaç.

Vuit Objectius

L’any 2000, les Nacions Unides van establir un seguit de compromisos a assolir abans del 2015 per eradicar la pobresa al món i avançar cap a un món més humà i solidari. Els compromisos, rubricats per 190 països, van resumir-se en vuit objectius, coneguts com a Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que marquen un full de ruta per al progés i desenvolupament mundial. Són els següents:

 

1- Eradicar la pobresa extrema i la fam.

2- Aconseguir l’ensenyament primari universal.

3- Promoure la igualtat entre els sexes i l’autonomia de la dona.

4- Reduïr la mortalitat infantil.

5- Millorar la salut materna.

6- Combatre el VIH SIDA, el paludisme i altres enfermetats.

7- Garantir la sostenibilitat ambiental.

8- Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.

Segons el darrer informe de seguiment dels ODM de Naciones Unides, en la darrera dècada s’han aconseguit progressos significatius: s’ha reduit a la meitat la pobresa extrema, ha disminuit també a la meitat el percentatge de persones que no tenen accés a fonts d’aigua potable, mentre que la matriculació de nenes en l’ensenyament primari ha igualat a la dels nens, i s’ha registrat un avanç accelerat en la reducció de la mortalitat materna i dels menors de 5 anys.

Tot i això, les previsions pel 2015 indiquen que el món encara està lluny de solucionar els problemes existents i que la fam, les desigualtats o les dificultats d’accés a l’educació, entre altres, encara persistiran. (Podeu consultar l’informe 2012 de Nacions Unides fent clic aquí)

Educació Sense Fronteres, com a ONG que porta gairebé 25 anys treballant per assolir una educació de qualitat per a tots i totes, contribueix a avançar en els ODM amb campanyes de sensibilització com “Pro/posa-te’ls”, i amb els seus projectes de cooperació internacional que realitza en onze països de l’Amèrica Llatina. Gràcies a aquests projectes, milers i milers de persones han vist millorades les seves condiciones de vida i l’accés a una educació adecuada.