Volver

08/07/2013

El teatre i la comunicació com a eines de cohesió entre alumnat immigrant i autòcton

foto taller educadors

El passat 2 de juliol, Educació Sense Fronteres va oferir dos tallers de formació per a educadors i educadores a l’Escola d’Estiu d’Educació de Persones adultes a Barcelona. Les sessions formen part del projecte "Ciutadania global i interculturalitat: Des-Iguals”, que compta amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID).

 

El primer taller, “La comunicació com a eina per a la cohesió de grups interculturals,” va ser conduït per Natàlia Marco, educadora social, amb experiència en formació de persones adultes i voluntària a Educació Sense Fronteres. Durant el taller es va reflexionar sobre algunes estratègies de comunicació dirigides a fomentar la resiliència i la cohesió de grup alhora que es van facilitar eines per generar espais de cohesió entre l’alumnat immigrant i autòcton de les escoles d’adults.

El segon taller, “El teatre social com a eina per treballar la interculturalitat”, va ser facilitat per Anna Caubet i Sílvia de Toro, d’ImpactaT Intervencions Teatrals. Durant la sessió, les persones participants van poder viure diferents metodologies que utilitzen el teatre social i les arts escèniques com a eina d’enriquiment cultural  i de cohesió grupal.