L'acció solidària a l'AMPA: guia per elaborar un projecte solidari

Aquesta guia didàctica està inclosa en la col·lecció Eines d'AMPA de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC). Vol facilitar pautes, eines i estratègies per promoure projectes de solidaritat des de les AMPA, amb explicació de la metodologia a seguir i descripció d'exemples pràctics.

Aquesta publicació ha estat elaborada en el marc del projecte “Educació per a la pau: projecte de sensibilització i conscienciació dirigit a les AMPA de Catalunya” que té per objectiu contribuir a la promoció de la cultura de pau i la defensa dels drets humans entre la comunitat educativa, especialment pares i mares d'alumnes, d'onze comarques catalanes.

El projecte compta amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolulpament (ACCD).

 

L'acció solidària en l'AMPA: guia per elaborar un projecte solidari