Reduir la pobresa

Objectiu 1: Reduir la pobresa

L’electricitat, el gas, l’aigua, la gasolina....consumim de manera conscient, pensant en els altres? Podríem proposar un conjunt de mesures d’estalvi que impliquin tots els membres de la família?

La fam no és un problema de recursos, és un problema polític. El dret a l’alimentació és un dret humà fonamental. Es tracta d’un problema de desigualtat, de repartició de recursos. És necessari redistribuir la riquesa per tal d’eradicar la pobresa.a veure que et sembla això...