Exposició "Educació i Participació Ciutadana"

Aquesta exposició recull els elements més importants que tenen a veure amb una societat i una escola democràtica, la importància de la participació, formes de participar, etc., i, a més a més, presenta la contribució de la cooperació per al desenvolupament en tot allò referent a la governabilitat democràtica a partir d'un projecte de cooperació internacional que porta a terme l'organització CIAZO a El Salvador.

Aquesta exposició és adequada, principalment, pels nivells de secundària i batxillerat. S'ofereix, de manera gratuïta a centres escolars, centres de recursos, centres cívics, associacions juvenils, etc.

Aquesta exposició està formada per 8 panells, de 85 x 200 cm cada un, el contingut dels quals és el següent:

  • Panell 1:  Presentació de l'exposició "Educació i Participació Ciutadana"
  • Panell 2: L'educació com a clau del desenvolupament: conceptes d'educació transformadora, educar en i per la democràcia, governabilitat democràtica.
  • Panell 3: Societat democràtica: una oportunitat per a participar: dret a la participació, concepte i formes d'exercir la democràcia
  • Panell 4:  L'escola: espai democràtic de participació: com promoure la participació a l'escola.
  • Panell 5: Qui participa en una escola democràtica i participativa?
  • Panell 6: La importància de participar i del treball en xarxes
  • Panell 7: Campanya Mundial per l'Educació: reivindicació, participació, acció!
  • Panell 8: Projecte CIAZO: una experiència de participació ciutadana i educativa a El Salvador

Exposició "Educació i Participació Ciutadana"