Exposició "Pobresa i Educació"

Amb aquesta exposició pretenem promoure la reflexió sobre la relació entre l'educació i l'eradicació de la pobresa, a partir de la presentació i anàlisi dels Objectius de Desenvolupament del Mil.leni (principalment l'objectiu 1: Eradicació de la pobresa extrema i la fam i objectiu 2: Aconseguir l'ensenyament primari universal), fent èmfasi en els avenços i retrocessos i en els reptes que tenim per tal d'aconseguir el seu compliment.

Aquesta exposició és adequada, principalment, pels nivells de secundària i batxillerat. S'ofereix en qualitat de préstec, de manera gratuïta a centres escolars, centres de recursos, centres cívics, associacions juvenils, etc. Està formada per 10 panells, de 85 x 200 cm cada un. Està disponible en català i en castellà.

El contingut dels panells és el següent:

  • Panell 1:  Presentació de l'exposició: Educació i Eradicació de la pobresa. Descobrint els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
  • Panell 2: Presentació d'Educació Sense Fronteres: Qui som?, Quines són les nostres àrees de treball?, Com ho fem?
  • Panell 3: Què és la pobresa?: concepte de pobresa i diferents enfocaments. La pobresa avui. Situació de pobresa al món.
  • Panell 4:  Per què existeix la pobresa?
  • Panell 5: Pobresa i Drets Humans: Relació entre pobresa i drets humans.
  • Panell 6: Educació i Pobresa: Situació de l'educació al món. Relació entre Pobresa/exclusió i Educació.
  • Panell 7: Objectius de Desenvolupament del Mil.leni: Presentació dels ODM.  Presentació Objectiu 1: Eradicació de la pobresa extrema i la fam. Presentació Objectiu 2: Aconseguir l'ensenyament primari universal
  • Panell 8: Avenços i retrocessos en els ODM: Avenços i retrocessos objectiu 1: Eradicació de la pobresa extrema i la fam. Avenços i retrocessos 2: Aconseguir l'ensenyament primari universal
  • Panell 9: Què podem fer?: Què pot fer la comunitat?, Què poden fer els centres escolars?, On pots trobar informació?
  • Panell 10: Acció! Un projecte de cooperació per al desenvolupament

 

Exposició "Pobresa i Educació" (català)