Volver

01/12/2009

Taller de lectura crítica de mitjans a través de l’intercanvi d’experiències de comunicació alternativa popular

Taller de lectura crítica de Mitjans

Lugar: Sabadell

Amb aquesta activitat es pretén fomentar la participació de joves en iniciatives que els permetin apropar-se a la realitat dels pobles del sud; fomentin el diàleg intercultural i l´intercanvi d´experiències i recursos i el codesenvolupament a través de l´educació en mitjans.

"Informació és poder", és una frase que hem escoltat freqüentment. Actualment vivim en un món mediàtic on les tecnologies permeten accedir a gairebé qualsevol informació. Però, obtenir més informació significa millor informació? Quina garantia tenim d'estar consumint informació de qualitat?, com sabem que aquesta és la informació que requerim i no una altra? Quina capacitat tenim per a seleccionar el mitjà més adequat?

Totes aquestes preguntes tenen a veure amb el que anomenem lectura crítica, és a dir,amb aquestes eines i habilitats que ens permeten qüestionar les representacions que fan els mitjans. I són els joves els que més utilitzen els mitjans a través de les noves tecnologies. A través d'elles miren, escolten, llegeixen, productes mediàtics que influiran en la seva forma de concebre el món.

Per això, en aquest taller, pretenem que els assistents obtinguin les eines per a:
1 . Entendre com es produeïxen els missatges mediàtics.
2 . Deconstruir i interpretar els missatges dels mitjans de comunicació.
3 . Qüestionar el supòsit que de la transparència dels mitjans.
4. Produir i difondre responsablement els seus propis missatges aprofitant les possibilitats tecnològiques.

El taller constarà de les activitats següents:

Activitat 1 (30 min): Introducció teòrica per a establir els conceptes fonamentals (estructura de les indústries mediàtiques, llenguatge audiovisual, audiència i context) que permetin realitzar una lectura crítica del mitjos.
Activitat 2 (30 min): Anàlisi (grupal) d'un producte mediàtic: imatge fixa, nota de premsa, notícia (audiovisual), vídeo no professional.
Activitat 3 (50 min): Edició d'un producte mediàtic: imatge fixa, nota de premsa proposant un nou significat.

Data: 1 de desembre 2009.
Lloc: Casal Pere Quart de Sabadell (Rambla num. 69, baixos).
Hora: de 19 a 21h.
Destinataris: Joves